Có nhiều cách khác nhau để cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn. Việc thử sức với những câu đố mẹo sau vừa giúp bạn giải trí, học được nhiều từ vựng đồng thời làm tăng hứng thú của bạn với việc học tiếng Anh đấy!

 

10 câu đố thú vị bằng tiếng Anh 

Có nhiều cách khác nhau để cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn. Việc thử sức với những câu đố mẹo sau vừa giúp bạn giải trí, học được nhiều từ vựng đồng thời làm tăng hứng thú của bạn với việc học tiếng Anh đấy!

1. What belongs only to you but it is used more by others than by yourself?

(Cái gì chỉ thuộc về bạn nhưng lại được người khác sử dụng nhiều hơn bạn?)

 

2. What has one eye but cannot see?

(Cái gì có mắt nhưng không nhìn thấy gì?)

 

3. When I eat, I live, but when I drink, I die. Who am I?

(Khi tôi ăn, tôi sống nhưng khi tôi uống, tôi chết. Tôi là ai?)

 

4.What increases but never decreses?

(Cái gì chỉ có tăng mà không giảm?)

 

5. They travel all over the world but end up in one corner. What are they?

(Chúng đi khắp thế gian nhưng luôn dừng chân ở một điểm. Chúng là ai?)

 

6. What comes twice in a moment, once in a minute and never in a hundred years?

(Cái gì xuất hiện 2 lần trong một chốc lát, một lần trong một phút và không bao giờ xuất hiện trong một trăm năm?)

 

7. If a blue house is made of blue bricks,

a yellow house is made of yellow bricks,

and a pink house is made of pink bricks,

what is a green house made of?

(Nếu ngôi nhà màu xanh da trời được xây bằng gạch xanh da trời, nhà màu vàng được xây bằng gạch màu vàng và ngôi nhà màu hồng được xây bằng gạch màu hồng thì nhà màu xanh được làm bằng gì?)

 

8. Who works one day in a year but never get fired?

(Ai chỉ làm việc một ngày trong năm nhưng không bao giờ bị sa thải?)

 

9. I am the beginning of the end, the end of the time and sapce. I am essential to creation. I surround every place. What am I?

(Tôi là khởi đầu của kết thúc, kết thúc của thời gian và không gian. Tôi không thể thiếu cho sự sáng tạo và bao quanh bất kỳ nơi nào. Tôi là ai?)

 

10. How do you make the number one dissappear?

(Làm sao để số một biến mất?)

 

Đáp án:

1.your name

2. a needle (cây kim). Lỗ cây kim được gọi là “eye”.

3. fire (ngọn lửa)

4. your age

5. stamps (những con tem)

6. the letter “M” (chữ cái “M”)

7. glass (greenhouse: nhà kính)

8. Santa claus (ông già noel)

9. the letter “E” (End – timE – spacE – Every placE)

10. add the letter “G” and it’s “GONE”

“G”  + “ONE” = “GONE” (đi mất)