HỌC SINH TIỂU HỌC NÊN CÓ CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERS

HỌC SINH TIỂU HỌC NÊN CÓ CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERS

Trẻ có kiến thức tiếng Anh chuẩn sẽ tự tin để giao tiếp. Theo học các lớp chương trình tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác nếu họ dự dịnh cư du học. Phụ huynh có cơ sở đánh giá trình độ của con chính xác hơn. Là những lợi ích không thể phủ nhận mà các chứng chỉ quốc tế...
Call Now Button