GIỚI THIỆU BẢN THÂN BẰNG TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN

GIỚI THIỆU BẢN THÂN BẰNG TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh không nằm ở việc chỉ nêu tên mình.  Hôm nay, A+ English giới thiệu cách nói tiếng anh đơn giản để giới thiệu bản thân. Bạn có thể thêm vào một số thông tin như quê quán, công việc hay một vài sở thích. Tuy vậy, nội dung câu chuyện,...
Call Now Button