5 điểm đặc biệt về xu hướng cho trẻ học Toán hiện nay tại Việt Nam

5 điểm đặc biệt về xu hướng cho trẻ học Toán hiện nay tại Việt Nam

Tại hội thảo giáo dục “Cùng con trẻ học Toán, mở tương lai tương sáng” diễn ra vừa qua tại TP. HCM, bà Mona Nainie, Giám đốc Học vụ của Tổ chức Giáo dục Aplus đến từ Úc, đã chia sẻ thông tin liên quan đến 5 yếu tố quan trọng mà phụ huynh cần biết để từ đó có thể tìm...