CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH MẪU GIÁO TẠI A+

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH MẪU GIÁO TẠI A+

Giai đoạn đầu của hành trình khám phá tiếng anh cho bé lớp mẫu giáo Chương trình Tiếng Anh Mẫu là nơi để các bé từ 4-6 tuổi bắt đầu tham gia hành trình khám phá Anh Ngữ. Với các Pre-Starters khóa học được thiết kế một cách đặc biệt, lồng ghép nhiều trò chơi, hoạt động...

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CẤP ĐỘ MOVERS PLUS TẠI A+

NỘI DUNG CHI TIẾT: GIÁO TRÌNH SUPER MINDS 3  NỘI DUNG TỔNG QUÁT  KIẾN THỨC BỔ SUNG  HOẠT ĐỘNG *Các môn học trong trường *Âm nhạc: các loại dụng cụ âm nhạc và cách sử dụng chúng *Thực hành làm maraca, một loại nhạc cụ đơn giản và phổ biến của người dân Mexico. *Những...

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CẤP ĐỘ FLYERS PLUS TẠI A+

NỘI DUNG CHI TIẾT: GIÁO TRÌNH SUPER MINDS 4 NỘI DUNG TỔNG QUÁT   KIẾN THỨC BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG *Những vật cổ trong viện bảo tàng *Lịch sử: khám phá 2 viện bảo tàng nổi tiếng ở Mexico và Ai Cập. *Làm hộp thời gian để người tương lai biết được cuộc sống hiện tại. *Những...