Trong giao tiếp bằng tiếng Anh, để nghe và nói được giọng bản xứ Mỹ, ta cần 3 yếu tố: phát âm, ngữ điệu và nối âm. Cùng tìm hiểu một số nguyên tắc về nối âm giúp chúng ta nghe người bản ngữ nói dễ dàng hơn nhé!

Các quy tắc nối âm trong tiếng Anh

Trong giao tiếp bằng tiếng Anh, để nghe và nói được giọng bản xứ Mỹ, ta cần 3 yếu tố: phát âm, ngữ điệu và nối âm. Cùng tìm hiểu một số nguyên tắc về nối âm giúp chúng ta nghe người bản ngữ nói dễ dàng hơn nhé!

1. Khi phụ âm đứng trước nguyên âm:

– Khi chữ trước kết thúc bằng một phụ âm, chữ sau bắt đầu bằng một nguyên âm, bạn đọc nối phụ âm với nguyên âm.

VDcheck-in bạn đọc liền thành [‘t∫ek’in], fill-up đọc liền thành [‘filʌp] chứ không tách rời hai từ.

– Với các từ tận cùng bằng nguyên âm không được phát âm.

VD: make-up đọc là [‘meikʌp], come-on đọc là [‘kʌm,ɔn]

– Với những cụm từ viết tắt.

VD: “MA”(Master of Arts) đọc là /em mei/

-Tuy nhiên, khi một phụ âm có gió đứng trước nguyên âm, trước khi bạn nối với nguyên âm, bạn phải chuyển phụ âm đó sang phụ âm không gió tương ứng.

VD: “laugh” được phát âm là /f/ tận cùng, nhưng nếu bạn dùng trong một cụm từ như“laugh at someone”, bạn phải chuyển âm /f/ thành /v/ và đọc là /la:v væt/.

2. Khi nguyên âm đứng trước nguyên âm:

Bạn sẽ thêm một phụ âm vào giữa 2 nguyên âm để nối.

Có 2 quy tắc để thêm phụ âm khi nối âm trong tiếng Anh như sau:

– Đối với nguyên âm tròn môi (khi phát âm, môi bạn nhìn giống hình chữ “O”VD: “do it” sẽ được đọc là /du: wit/.

– Đối với nguyên âm dài môi (khi phát âm, môi bạn kéo dài sang 2 bên) ví dụ: “E”, “I”, “EI”,… bạn thêm phụ âm “Y” vào giữa.

VD: “I ask” sẽ được đọc là /ai ya:sk/.

3. Khi phụ âm đứng trước phụ âm:

Khi có 2 hay nhiều hơn phụ âm cùng nhóm đứng gần nhau, thì chỉ đọc 1 phụ âm mà thôi. Ví dụ “want to” (bao gồm 3 phụ âm N, T, T cùng nhóm sau răng đứng gần nhau) sẽ được đọc là /won nə/. Khi chữ trước kết thúc bằng phụ âm có cách phát âm giống hoặc tương tự phụ âm bắt đầu chữ sau, ta chỉ đọc phụ âm bắt đầu chữ sau thôi.

VD: “want to” (bao gồm 3 phụ âm N, T, T cùng nhóm sau răng đứng gần nhau) sẽ được đọc là /won nə/*.

“got to” hay gotta, đọc là /ˈgɑː.t ̬ə/

4. Các trường hợp đặc biệt

– Chữ U hoặc Y, đứng sau chữ cái T, phải được phát âm là /ch/:

VD:  not yet [‘not chet], mixture [‘mikst∫ə]

– Chữ cái U hoặc Y, đứng sau chữ cái D, phải được phát âm là /dj/:

VD: education [,edju:’kei∫n]

– Phụ âm T, nằm giữa 2 nguyên âm và không là trọng âm, phải được phát âm là /D/:

VD: tomato /tou’meidou/

       I go to cinema /ai gou də sinimə/.

– “Him, her, them” không chỉ có một cách đọc thông thường như người học tiếng Anh thường sử dụng, mỗi từ đều có hai cách đọc khác nhau:

+ Có phụ âm đầu (khi phía trước là một nguyên âm)

+ Không có phụ âm đầu (khi phía trước là một phụ âm – và trong trường hợp này, ta có thể nối)

VD: take him = ta + k + (h) im = ta + kim

       gave her = gay + v + (h) er = gay + ver