Chứng chỉ giảng dạy TEFL

1. Chứng chỉ TEFL là gì? TEFL là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Teaching English as a Foreign Language – là chứng chỉ dạy tiếng Anh cho người nước ngoài. Học viên theo học chương trình TEFL sau khi kết thúc chương trình có cơ hội giảng dạy tiếng Anh cho những người...

Chứng chỉ giảng dạy tiếng anh của cambridge

1. CELTA Chứng chỉ CELTA là gì? CELTA viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Certificate in English Language Teaching to Adults (có nghĩa là chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người lớn). Đây là một trong số những loại chứng chỉ chứng nhận khả năng dạy tiếng Anh chỉ cho người...

Hệ thống chứng chỉ cambridge

Chứng chỉ Cambridge là gì? Kỳ thi Anh ngữ Cambridge (Cambridge English Language Assessment) là một hệ thống kiểm tra kỹ năng tiếng Anh với nhiều cấp độ, nhằm đánh giá trình độ và khả năng sử dụng ngoại ngữ của người thi, qua đó cấp chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế. Kỳ thi...
Call Now Button