20 TÍNH CÁCH ĐỂ THÀNH CÔNG

1. KIÊN TRÌ Một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới thành công là sự kiên trì, thứ mà hiếm người có được. Kiên trì là một trạng thái tinh thần, vì vậy nó có thể được trau dồi và rèn luyện. Không phải ai cũng sẵn có tính kiên trì. Nó được hình thành qua quá trình học...

Phát minh loài thay đổi nhân loại

Danh sách những phát minh làm nền tảng cho rất nhiều cải tiến quan trọng trong lịch sử loài người. Lửa (năm 400.000 TCN) Việc biết cách tạo ra lửa là một phát minh vào buổi đầu của thời kỳ đồ Đá được khẳng định qua một vài bằng chứng chứng minh lửa xuất hiện từ rất...

NHỮNG NGƯỜI ẢNH HƯỞNG NHẤT THẾ GIỚI

Albert Einstein   Tiểu sử Albert Einstein (14/3/1879 – 18/4/1955) là một nhà vật lý lý thuyết người Đức, được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý...
Call Now Button