Đây là một phương pháp tuyệt vời để chứng tỏ rằng các em có thể xử lý các tình huống nói KÌ THI CAMBRIDGE ENGLISH: YOUNG LEARNERS

(Young Learners English: Starters) là bước khởi đầu trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ. Cambridge English: Starters là bài thi đầu tiên trong số ba bài thi của Cambridge English: Young Learners, dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học.

Bài thi được thiết kế vui nhộn và đầy hứng thú, nhằm giới thiệu cho các em làm quen với tiếng Anh nói và viết hàng ngày.

Cambridge English: Movers (Young Learners English: Movers) là bài thi thứ hai trong số ba bài thi của Cambridge English: Young Learners, dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Đây là phương pháp tuyệt vời giúp trẻ xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ và tiến bộ hơn trong việc học tiếng Anh.

Cambridge English: Flyers (Young Learners English: Flyers) là bậc cao nhất trong số ba bài thi của Cambridge English: Young Learners dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.và viết tiếng Anh hàng ngày ở cấp độ cơ bản.