TIẾNG ANH THIẾU NHI

STARTERS

Cambridge English: Starters là bước khởi đầu trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ. Starters là bài thi đầu tiên trong số ba bài thi của

Cambridge English: Young Learners, dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học.

Bài thi được thiết kế vui nhộn và đầy hứng thú, nhằm giới thiệu cho các em làm quen với tiếng Anh nói và viết hàng ngày.

Kỳ thi Cambridge English: Starters ở dưới trình độ A1 trong Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR).

MOVERS

Cambridge English: Movers là bài thi thứ hai trong số ba bài thi của Cambridge English: Young Learners, dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Bài thi Cambridge English: Movers được xếp ở trình độ A1 trong khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Ở cấp độ này, bạn có thể kỳ vọng ở trẻ:
– Hiểu được các hướng dẫn cơ bản hoặc tham gia vào một cuộc trò chuyện thực tế ở mức độ cơ bản
về một chủ đề có thể đoán được.
– Hiểu được các thông báo, các hướng dẫn hoặc thông tin cơ bản
– Hoàn thành các mẫu cơ bản và viết các đoạn ngắn, bao gồm thời gian, ngày tháng và địa điểm.

FLYERS

Cambridge English: Flyers là bậc cao nhất trong số ba bài thi của Cambridge English: Young Learners dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Bài thi Cambridge English: Flyers được xếp ở Trình độ A2 trong Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Ở cấp độ này, trẻ có thể:
– Hiểu được tiếng Anh viết đơn giản
– Giao tiếp trong các tình huống tương tự
– Hiểu được các thông báo ngắn gọn và các chỉ dẫn bằng lời đơn giản
– Hiểu và sử dụng được các cụm từ và mẫu câu đơn giản
– Tự giới thiệu về bản thân và trả lời các câu hỏi cơ bản về thông tin cá nhân

TẤT CẢ CẤP ĐỘ TẠI A+ ĐỀU ĐẢM BẢO ĐẦU RA

Tức nếu các con tham gia hết các khóa trong 1 cấp độ khi đi thi quốc tế chưa đạt thì A+
1. Tổ chức dạy lại miễn phí
2. Đóng lại lệ phí thi miễn phí