TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

Cambridge English: KET

 KET được xếp ở trình độ A2 trong khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR).

KET tương đương với Band 3 đến 4 của IELTS (so sánh chỉ mang tính chất tương đối).Đạt đến cấp độ này học sinh có thể:
– Hiểu và sử dụng các cụm từ và mẫu câu cơ bản
– Tự giới thiệu về bản thân và trả lời các câu hỏi cơ bản về thông tin cá nhân
– Tương tác với những người nói tiếng Anh khi họ nói chậm và rõ ràng
– Viết được những câu ngắn gọn, đơn giản.

PET

PET (Preliminary English Test): là chứng chỉ tiếng Anh tương đương với trình độ trung cấp B1 trên khung tham chiếu châu Âu.

PET dành cho đối tượng là học sinh trung học cơ sở, cho những bạn có mục đích làm việc, du học hay phát triển sự nghiệp trong môi trường làm việc Quốc tế.

PET kiểm tra cả 4 kỹ năng: Đọc, Viết, Nghe và Nói, với các câu hỏi tập trung vào các tình huống giao tiếp trong đời sống hàng ngày.
Đạt đến cấp độ này học sinh có thể:
– Hiểu được những ý chính của các chỉ dẫn minh bạch hoặc các thông báo công khai
– Xử lý hầu hết các tình huống gặp phải khi đi du lịch ở một đất nước nói tiếng Anh
– Đặt những câu hỏi đơn giản và tham gia vào các cuộc hội thoại thực trong môi trường làm việc
– Viết thư/email hay ghi chép tóm tắt các vấn đề quen thuộc.

TẤT CẢ CẤP ĐỘ TẠI A+ ĐỀU ĐẢM BẢO ĐẦU RA

Tức nếu các con tham gia hết các khóa trong 1 cấp độ khi đi thi quốc tế chưa đạt thì A+
1. Tổ chức dạy lại miễn phí
2. Đóng lại lệ phí thi miễn phí